3A SCIENZE UMANE

scarica i programmi A.S. 2022/2023 per materia:

Allegati

SCIENZE UMANE 3A LATINO.pdf

SCIENZE UMANE 3A STORIA.pdf

SCIENZE UMANE 3A STORIA DELL'ARTE.pdf

SCIENZE UMANE 3A SCIENZE UMANE.pdf

SCIENZE UMANE 3A SCIENZE MOTORIE.pdf

SCIENZE UMANE 3A SCIENZE NATURALI.pdf

SCIENZE UMANE 3A RELIGIONE.pdf

SCIENZE UMANE 3A MATEMATICA.pdf

SCIENZE UMANE 3A ITALIANO .pdf

SCIENZE UMANE 3A FILOSOFIA.pdf

SCIENZE UMANE 3A INGLESE.pdf

SCIENZE UMANE 3A FISICA.pdf