2A SCIENZE UMANE

scarica i programmi A.S. 2020/2021 per materia:

Allegati
Scienze Umane 2A Storia e Geografia.pdf
Scienze Umane 2A Latino.pdf
Scienze Umane 2A SCIENZE UMANE.pdf
Scienze Umane 2A scienze naturali.pdf
Scienze Umane 2A SCIENZE MOTORIE.pdf
Scienze Umane 2A Matematica.pdf
Scienze Umane 2A Diritto ed Economia.pdf
Scienze Umane 2A ITALIANO.pdf