2A SCIENZE UMANE

scarica i programmi A.S. 2022/2023 per materia:

Allegati

SCIENZE UMANE 2A ITALIANO.pdf

SCIENZE UMANE 2A GEOSTORIA.pdf

SCIENZE UMANE 2A SCIENZE UMANE.pdf

SCIENZE UMANE 2A SCIENZE MOTORIE.pdf

SCIENZE UMANE 2A SCIENZE NATURALI.pdf

SCIENZE UMANE 2A RELIGIONE.pdf

SCIENZE UMANE 2A MATEMATICA.pdf

SCIENZE UMANE 2A LATINO .pdf

SCIENZE UMANE 2A DIRITTO.pdf

SCIENZE UMANE 2A INGLESE.pdf