1A SCIENZE UMANE

scarica i programmi A.S. 2022/2023 per materia:

Allegati

SCIENZE UMANE 1A GEOSTORIA.pdf

SCIENZE UMANE 1A SCIENZE NATURALI.pdf

SCIENZE UMANE 1A SCIENZE UMANE.pdf

SCIENZE UMANE 1A SCIENZE MOTORIE.pdf

SCIENZE UMANE 1A LATINO.pdf

SCIENZE UMANE 1A MATEMATICA.pdf

SCIENZE UMANE 1A RELIGIONE.pdf

SCIENZE UMANE 1A DIRITTO.pdf

SCIENZE UMANE 1A ITALIANO.pdf

SCIENZE UMANE 1A INGLESE.pdf