1C SCIENZE UMANE

 

scarica i programmi A.S. 2019/2020 per materia:

Scienze Umane 1C italiano.pdf
Scienze Umane 1C latino.pdf
Scienze Umane IC storia geografia.pdf
Scienze Umane 1C scienze umane.pdf
Scienze Umane 1C Matematica con informatica.pdf
Scienze Umane 1C diritto.pdf
Scienze Umane 1C Inglese.pdf
Scienze Umane 1C Scienze Naturali.pdf
Scienze Umane 1C scienze motorie.pdf